Thela thesis

Industrialization, Industrialists and Regional development

Bachelor-these, orthopedagogiek, vrije Universiteit Amsterdam. Opvoeden vanuit een specifiek oogpunt. Relatie tussen gezinskenmerken, ouderkenmerken, ervaren opvoedingsstress en opvoedingsgedrag van ouders van kinderen met een visuele beperking. M-these, orthopedagogiek, vu university, amsterdam. Een eigen weg gaan. Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders. M-these, orthopedagogiek, vrije Universiteit, Amsterdam. 'even goede vrienden?' Onderzoek naar vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking en samenhang met onderwijsachtergrond en opvoeding.

Gezien vanuit een ander perspectief. Het verschil in leeftijd waarop blindgeboren en ziende kinderen perspectief kunnen nemen (Theory of Mind, tom en de relatie about tussen de tom prestaties van blindgeboren kinderen en de oorzaak van de blindheid. Master scriptie klinische neuropsychologie, vrije Universiteit Amsterdam. "One best friendship, two visions. Beste vriendschappen van adolescenten met een visuele beperking. Hoe is het in het gezin en wat vinden de brusjes van jonge personen met een visuele beperking? tielen, l (2008). Relaties en seksualiteit bij jongeren met een visuele beperking. M-these Orthopedagogiek, vrije Universiteit Amsterdam. Ataliede,., bendel,. Seksualiteit, relatievorming en psychosociale ontwikkeling bij adolescenten met een visuele beperking, adolescenten met cerebarle parese en adolescenten zonder beperking.

thela thesis

Rozenberg Publishers: Academic Publishing Company

hoogenboom,., Kranen,., Schalkwijk,. Een blik van verstandhouding. Opvoedingsgedrag van ouders van een adolescent met een visuele beperking. Bachelor dream scriptie pedagogiek, vrije Universiteit Amsterdam. Adolescentie en de invloed van de visuele beperking. Master scriptie pedagogiek, vrije Universiteit Amsterdam. Glotzbach,., Groot,. De visie van de aob-er. De kijk op het sociaal functioneren van adolescenten met een visuele beperking.

thela thesis

Ewald Engelen - wikipedia

Literatuur scriptie pedagogiek, universiteit van Amsterdam. Meervoudig visueel gehandicapte kinderen. De rol van informatie- en communicatietechnologie in de functionele integratie van personen met een visuele beperking. De ervaringen van scholieren met een visuele beperking op de reguliere middelbare school. Welke kansen hebben jongvolwassenen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt? Hoe jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase beleefd hebben. Onderzoekscriptie naar vriendschapsrelaties van jongeren met een visuele beperking. De balans tussen autonomie en afhankelijkheid ervaren door ouders van adolescenten met een visuele beperking. Doctoraal scriptie pedagogiek, vrije Universiteit Amsterdam.

Care work - wikipedia

thela thesis

Professor Sabu padmadas social Sciences: Social

Opvoedingsgedrag van ouders van visueel gehandicapte jongeren. Doctoraal scriptie pedagogiek, universiteit van Amsterdam. Opvoedingsbeleving van visueel gehandicapte jongeren. . Zichtbaar op de goede weg. Een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek naar de contacten van visueel gehandicapte turkse en Marokkaanse jongeren met de nederlandse hulpverlening.

Maat,., Schotanus,. Onderzoek naar persoonlijk netwerk en sociale steun van personen met een visuele en verstandelijke beperking. Onderzoekscriptie naar de beleving van dating en seksualiteit van blinde jongeren (1998). Sloep, doctoraal scriptie pedagogiek, universiteit van Amsterdam. Een steun in de rug. Onderzoek naar jongeren met een primair motorische beperking en hun netwerk (1998). Theorievorming rond en zorg voor personen met een meervoudige writing beperking.

Opvoeden van een kind dat niet (goed) ziet. Fovig nieuws, 22 (3 20-23. Verliefdheid, afspraakjes en verder. Fovig nieuws, 22 (4 16-19. Jongeren in het regulier middelbaar onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding. Fovig nieuws, 23 (1 12-15.


Onderzoek naar goed contact, fovig nieuws, 23 (2 11-13. Onderzoek naar autonomie bij jongeren. Fovig nieuws, 23 (3 16-18. De volgende stap: ouderschap. Fovig nieuws, 23 (4 15-17. Overzicht van scripties van universitaire pedagogiek studenten bij dit onderzoeksproject: Dit overzicht bevat scripties van 1996 tot en met 2013. Eventueel zijn deze op te vragen bij respectievelijk de bibliotheek van de uva en de bibliotheek van. Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de projectleider via de knop Contact op deze site.

Nuevas tendencias en la investigación en salud mental

Nederlandstalige trunk artikelen: Kef,., habekothe,. Jongeren met trunk een visuele beperking: persoonlijk netwerk en welbevinden. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, vorming en Onderwijs, 14, 4, 200-219. Data verzamelen bij basisschoolleerlingen en adolescenten met visuele beperkingen met behulp van de computer. Pedagogische studien, 76 (2.104117. Dirks,., wieferink,., kef,., wenners-lo-a-njoe,. Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van kinderen met een auditieve beperking. Van Horen Zeggen, 49 (6 15-18.

thela thesis

Personal networks and psychosocial characteristics of visually impaired adolescents. Amsterdam: Thela Thesis (proefschrift). Zorg voor personen met een visuele beperking. een goede vraag, een passend antwoord. van Berlo, w (2008). seksualiteit bij ziekte en beperkingen (pp. Assen: Koninklijke van Gorcum. Tussenmenselijke interacties en relaties bij slechtziende jongeren. handboek visueel Profiel een icf geïnspireerde for werkwijze over visuele waarneming, slechtziendheid en visuele revalidatie.

Sexuality and Disability, 24 (2. T ouch of love; research on dating, courtship and sexual experiences of Dutch youth with visual impairments. Proceedings of the 9th International Conference on Low Vision, vision 2008; Montreal, canada. Boeken: Kef,., hox,. Onderzoek naar Visueel gehandicapte jongeren en hun netwerk.

The personal Network of Blind and Visually impaired Adolescents. Journal of Visual, impairment blindness, 91, 3,.236244. Kef,., hox,. Social networks of visually impaired and blind adolescents. Structure and effect on well-being. Social Networks, 22,.7391. Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment blindness, 96,.22-37. Computer assisted self-interviewing tailored for special populations and topics.

trunk

702 heard On Air

Publicaties, de publicaties met een dream asterix aan het begin van de regel bevatten een link naar het betreffende document. Er zullen regelmatig links worden toegevoegd. The publications with an asterix at the beginning of the line contain a link to the specific text or pdf-file document. . Publications in Dutch have an abstract in English! Klik hier voor het onderzoeksrapport (in pdf) 'Omgaan met anderen en jezelf'. Onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling, sociale netwerken en opvoeding van jongeren en jong-volwassenen met een visuele beperking (Sabina kef, 2006). Internationale artikelen bij dit onderzoeksproject: * Kef,.


thela thesis
All products 42 Artikelen
And Nandeibam,., 2001. An integral inequality on C (0,1) and dispersion of ols under near-integration. Supervisor(s) and co-supervisor(s Eemeren.

3 Comment

  1. Amsterdam: Thela, thesis (proefschrift). Zorg voor personen met een visuele beperking. een goede vraag, een passend antwoord. Thesis (Doctor of Philosophy (PhD).

  2. Mohler (eds) Blickpunkt Gesellschaft. Westdeutscher Verlag: Opladen,. Thela, thesis : includes a latin America series. Many links added to the music page: In the Chile section.

  3. An Independent Defence before the International Criminal court: Proceedings of the conference held in The hague, 1-2 november 1999 (J.A.C. Joubert eds., Amsterdam: Thela, thesis, 2000). Thela, thesis, publishers: Amsterdam,.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*